CONNECTORS
PL GB DE
POSZERZ SWOJE HORYZONTY
wsparcie rozwoju Twojej działalności
przeczytaj więcej o naszej firmie → →
POSZERZ SWOJE HORYZONTY
wsparcie rozwoju Twojej działalności
przeczytaj więcej o naszej firmie → →
POSZERZ SWOJE HORYZONTY
wsparcie rozwoju Twojej działalności
przeczytaj więcej o naszej firmie → →
POSZERZ SWOJE HORYZONTY
wsparcie rozwoju Twojej działalności
przeczytaj więcej o naszej firmie → →

PROJEKTY UNIJNE

 

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”, pt. „Wdrożenie innowacyjnej zautomatyzowanej technologii produkcji konektorów do szyb samochodowych”.


Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”, pt. „Innowacyjna technologia produkcji konektorów antenowych z unikatowym składem spoiwa lutowniczego”.